RADstat-10

راداستات 10 نخستین دستگاه پتانسیواستات / گالوانواستات / امپدانس آنالایزر ایرانی است که در سال 1395 به بازار کشور معرفی شده است. پتانسیواستات / گالوانواستات / امپدانس آنالایزر مدل Radstat 10 که از نظر حد تفکیک جریان و ولتاژ و برخورداری از یک سیستم امپدانس آنالایزر مدرن با تولیدات برخی از مشهورترین کمپانی های اروپایی برابری می کند از نرم افزار  پیشرفته ای بهره می برد و قادر به برآورده ساختن تمامی انتظارات کاربران دستگاه های پتانسیواستات / گالوانواستات / امپدانس آنالایزر در محدوده کاری خود می باشد.