Radstat 10

Radstat 10 یک سیستم کامل آنالیز الکتروشیمیایی است که با ماکزیمم پتانسیل خروجی 8V و در محدوده جریان 10mA ، قادر به انجام انواع تکنیک های الکتروشیمیایی می باشد. علاوه بر آن ، Radstat 10 واجد امپدانس آنالایزر با محدوده فرکانس 100uHz تا 50KHz است که بخش اعظم کاربرد های مرتبط با این تکنیک را بطور کامل پوشش می دهد.

حداقل میزان تفکیک پذیری جریان ( Resolution ) در Radstat 10 به 1PA و حد تفکیک اندازه گیری پتانسیل در آن به 0.15mV می رسد و بدین ترتیب می توان از آن برای انجام دقیق انواع آزمون های حساس الکتروشیمیایی ، بدون هیچگونه مشکلی بهره برد.

نرم افزار PGISoft که برای کنترل Radstat 10 و تحلیل ولتاموگرام های حاصل از کار با آن طراحی شده است ، با قابلیت های بی نظیر خود ، تمامی استعداد سخت افزاری این دستگاه را به حیطه عمل در می آورد و کاربر را با امکانات فوق العاده ای برای انواع مطالعات الکتروشیمیایی شامل تکنیک های خوردگی ، آنالیتیکال ، نانو الکتروشیمی ، سنسور ها ، تست باتری ها و ... مجهز می نماید.

Radstat 10 را می توان همراه با سیستم الکترود دیسک چرخان / رینگ - دیسک چرخان / سیلندر چرخان مدل RDE-3 بکار برد.

امکان استفاده از Radstat 10 در ادغام با شبیه ساز نور خورشید موسوم به Tiny SUN برای کسانی که مایل به انجام مطالعات مرتبط با سلول های خورشیدی هستند ، فراهم است و ترکیب این دو دستگاه مورد آزمایش های مکرر قرار گرفته است.

نرم افزار PGI Soft درترکیب با Radstat 10 امکان انجام تکنیک های زیر را برای کاربر دستگاه فراهم می نماید :

Voltammetric techniques

‐Linear sweep voltammetry LSV

‐Differential pulse voltammetry DPV

‐Square wave voltammetry SWV

‐Normal pulse voltammetry NPV

‐AC voltammetry ACV

‐Cyclic voltammetry CV

‐Stripping chronopotentiometry SCP/PSA Techniques as function of time

‐Amperometric detection or chronoampermetry AD/CA

‐Chronocoulometry CC

‐Pulsed amperometric detection PAD

‐Multiple pulse amperometric detection MPAD

‐Fast amperometry FAM

‐Potentiometry POT

‐Multistep amperometry MA

‐Multistep potentiometry MP Impedance spectroscopy/EIS

‐Potential scan

‐Time scan

‐Fixed potential

گستره جریان : 100pA تا 10mA ( در 9 محدوده )

Current Compliance : 30mA

تفکیک پذیری جریان ( Current Resolution ) : 0.01 درصد محدوده جریان - حداقل pA 1

دقت اعمال و اندازه گیری پتانسیل : 0.1 % +/- 1mV

 Maximum Compliance Voltage : 8.0 V

محدوده پتانسیل DC : معادل 5.000 ولت

محدوده روبش فرکانس امپدانس : 50KHz - 100uHz

محدوده اعمال پتانسیل AC امپدانس : 0.01mV تا 0.3V

حداکثر سرعت اندازه گیری : 200.000 نقطه در ثانیه