Dan Chrom

ترکیبی از دو کلمه " دانش " و " کروماتوگرافی " است . ظهور این نام جدید در بازار کروماتوگرافی به معنای تولد نخستین برند ایرانی تولید کننده سیستم های کروماتوگرافی مایع است. طراحی و ساخت نخستین HPLC ایرانی حاصل هزاران ساعت کار و تلاش تیم کروماتوگرافی شرکت کیان شار دانش است و با آگاهی نسبت به سطح بالای دانش و توقع کاربران پرشمار HPLC در ایران ، تولید این محصول با بررسی های فراوان ، توجه ویژه و بکارگیری آخرین فناوری های روز همراه بوده و آزمایش های کنترل کیفی فراوانی برای ارزیابی و رفع عیب های احتمالی آن به عمل آمده است و نتیجه تمام این فعالیت ها ، دستگاهی است که قابلیت و کارآیی آن در مقام عمل ثابت خواهد شد. شرکت کیان شار دانش تمامی تلاش خود را برای توسعه تجهیزات کرومانوگرافی بکار می گیرد و در آینده ای نه چندان دور Dan Chrom به جایگاه شایسته ای در میان برترین سازندگان سیستم های کروماتوگرافی مایع دست خواهد یافت. اما نیاز حیاتی ما در این مسیر به توجه شما و فرصت ارزشمندی است که برای آزمودن Dan Chrom اختصاص خواهید داد و از این بابت سپاسگزار شما خواهیم بود.