اندازه گیری محتوای آب در ضد یخ به روش کارل فیشر

نکته کاربردی شمارهٌ KF-7

عنوان : اندازه گیری محتوای آب در ضد یخ

خلاصه : آب موجود در نمونه های ضد یخ تولیدی یک شرکت ایرانی در مهر ماه سال 1398 به شکلی مطلوب و رضایت بخش در آزمایشگاه شرکت تولید کننده و با بکارگیری دستگاه کارل فیشر تیتراتور KFT21 انجام شد.

آماده سازی نمونه : آماده سازی ندارد

دستگاه : کارل فیشر KFT21

محلول ها و مواد مورد استفاده : متانول به عنوان حلال نمونه

                      تیترانت : Hydranal Composite 5

روش آنالیز : حدود 30 میلی لیتر از حلال به داخل ظرف تیتراسیون پمپ شد . حلال بمدت 25 ثانیه تحت فرآیند conditioning اتوماتیک توسط دستگاه KFT21 قرار گرفت و پس از پایان conditioning و اطمینان از عاری بودن حلال از ملکول های آب ، حدود 0.05 گرم از نمونه ضد یخ به ظرف تیتراسیون افزوده شد و عملیات تعیین آب به روش کارل فیشر بصورت خودکار در مدت 90 ثانیه به انجام رسید و آب به میزان 5 درصد با تکرار پذیری عالی اندازه گیری شد.