اندازه گیری محتوای آب در پلی وینیل پیرولیدون ( PVP ) به روش کارل فیشر

نکته کاربردی شمارهٌ KF-14

عنوان : اندازه گیری محتوای آب در پلی وینیل پیرولیدون ( PVP )

خلاصه : پلی وینیل پیرولیدون ( PVP ) ماده ای است که گونه های مختلف آن به خاطر خاصیت های ویژه و قابلیت حل شدن در بیشتر حلال ها و آب به شکل گسترده ای در صنایع دارویی و بهداشتی به عنوان بايندر قرص و ماده اولیه تولید بتادین و نیز در تهيه انواع ژل دارويي، آرايشي و بهداشتي کاربرد دارند.

آماده سازی نمونه : آماده سازی ندارد

دستگاه : کارل فیشر KFT50

محلول ها و مواد مورد استفاده :         متانول به عنوان حلال نمونه

                                          تیترانت :  Hydranal Composite 5

روش آنالیز : حدود 15 میلی لیتر متانول خشک به داخل ظرف تیتراسیون پمپ شد و بمدت 14 ثانیه تحت فرآیند conditioning اتوماتیک توسط دستگاه KFT50 قرار گرفت و پس از پایان فرآیند conditioning ، معادل 0.1 گرم از نمونه به ظرف تیتراسیون افزوده شد. . به دنبال آن ، فرآیند تیتراسیون کارل فیشر بصورت خودکار در مدت 190 ثانیه به انجام رسید و آب موجود در نمونه به میزان 3.5 درصد اندازه گیری شد.