اندازه گیری محتوای آب در نالتروکسان به روش کارل فیشر

نکته کاربردی شمارهٌ KF-10

عنوان : اندازه گیری محتوای آب در نالتروکسان

خلاصه : نالتروکسان دارویی است که در درمان مسمومیت با متادون و مدیریت درمان اعتیاد به الکل و مواد افیونی تجویز می شود .

آماده سازی نمونه : آماده سازی ندارد

دستگاه : کارل فیشر KFT50

محلول ها و مواد مورد استفاده : متانول به عنوان حلال نمونه

                              تیترانت : Hydranal Composite 5

روش آنالیز : حدود 20 میلی لیتر متانول خشک به داخل ظرف تیتراسیون پمپ شد . حلال بمدت 25 ثانیه تحت فرآیند conditioning اتوماتیک توسط دستگاه KFT50 قرار گرفت و پس از پایان conditioning و اطمینان از عاری بودن حلال از ملکول های آب ، معادل 0.08 گرم از نالتروکسان به ظرف تیتراسیون افزوده شد. . به دنبال آن ، فرآیند تیتراسیون کارل فیشر بصورت خودکار در مدت 142 ثانیه به انجام رسید و آب موجود در نمونه به میزان 5 درصد اندازه گیری شد.