اندازه گیری محتوای آب در نفت خام به روش کارل فیشر

نکته کاربردی شمارهٌ KF-5

عنوان : اندازه گیری محتوای آب در نفت خام

خلاصه : اندازه گیری آب در نفت خام به کمک دستگاه کارل فیشر تیتراتور جایگزین پرسرعت ، بی خطر و کم هزینه ای در مقایسه با روش های سنتی مبتنی بر تبخیر است و نتایج حاصله از آن با دستگاه کارل فیشر KFT21 در عمل ، بسیار رضایت بخش است.

آماده سازی نمونه : آماده سازی ندارد

دستگاه : کارل فیشر KFT21

محلول ها و مواد مورد استفاده : مخلوطی از زایلن ( 90 درصد ) و: متانول ( 10 درصد ) به عنوان حلال نمونه

              تیترانت :   Hydranal Composite 5 ( Riedel-de Haen )

روش آنالیز : حدود 40 میلی لیتر از حلال حاوی زایلن و متانول به داخل ظرف تیتراسیون پمپ شد . حلال بمدت 30 ثانیه تحت فرآیند conditioning اتوماتیک توسط دستگاه KFT21 قرار گرفت و پس از پایان conditioning و اطمینان از عاری بودن حلال از ملکول های آب ، حدود 4 گرم از نمونه نفت خام به کمک سرنگ بدون سوزن به ظرف تیتراسیون افزوده شد و عملیات تعیین آب به روش کارل فیشر بصورت خودکار در مدت 130 ثانیه به انجام رسید و آب به میزان 12 درصد با تکرار پذیری عالی اندازه گیری شد.