اندازه گیری محتوای آب در داروی دانلوین ( فینگولیمود ) به روش کارل فیشر

نکته کاربردی شمارهٌ KF-12

عنوان : اندازه گیری محتوای آب در داروی دانلوین ( فینگولیمود )

خلاصه : دانلوین ( با نام ژنریک فینگولیمود ) یک فرآورده دارویی به فرم کپسول نیم میلی گرمی است که برای درمان فرم عود کننده بیماری مولتیپل اسکلروزیس ( MS ) تجویز می گردد. این دارو با نام تجاری gilenya در دنیا مشهور است .

آماده سازی نمونه : نمونه به شکل پودر است و آماده سازی ندارد

دستگاه : کارل فیشر KFT50

محلول ها و مواد مورد استفاده :  متانول به عنوان حلال نمونه

                          تیترانت : Hydranal Composite 5

روش آنالیز : حدود 30 میلی لیتر متانول خشک به داخل ظرف تیتراسیون پمپ شد . حلال بمدت 27 ثانیه تحت فرآیند conditioning اتوماتیک توسط دستگاه KFT50 قرار گرفت و پس از پایان فرآیند conditioning ، معادل 0.7 گرم از نمونه به ظرف تیتراسیون افزوده شد. . به دنبال آن ، فرآیند تیتراسیون کارل فیشر بصورت خودکار در مدت 180 ثانیه به انجام رسید و آب موجود در نمونه به میزان 0.1 درصد اندازه گیری شد.