راه اندازی سه دستگاه Danchrom HPLC در دانشگاه شهید چمران اهواز

 

دستگاه HPLC ساخت شرکت کیان شار دانش با موفقیت در حال اثبات کارآیی و کیفیت عملکرد خود در مقایسه با رقبای خارجی است و تعداد اساتید و کارشناسانی که با اعتماد به Danchrom HPLC ترجیح می دهند هزینه کمتری برای یک دستگاه مدرن و قابل اعتماد بپردازند رو به افزایش است. در حقیقت خرید Danchrom HPLC به منزله یک معامله دو سر برد شامل هزینه کمتر به علاوه پشتیبانی موثرتر از دستگاه توسط سازنده ایرانی و همیشه در دسترس آن است. به همین دلیل ساده است که Danchrom HPLC جای خود را در میان برند های مشهور سازنده HPLC در بازار باز می نماید.

در اسفند ماه سال 1396 ، سه سیستم Danchrom HPLC مدل 4U/A شامل پمپ گرادیان چهار حلاله ، آشکارساز UV/VIS و آون ستون در آزمایشگاه مرکزی ، آزمایشگاه دانشکده علوم زمین شناسی و آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی و تحویل گردیدند و بدین ترتیب تعداد Danchrom HPLC های تحویل شده به مراکز آموزش عالی در سال جاری (1396) به پنج دستگاه رسید.

شرکت کیان شار دانش ضمن سپاسگزاری از خریداران Danchrom HPLC وظیفه خود می داند که پاسخ شایسته ای به اعتماد آنها داده و با پشتیبانی از دستگاه های تحویل شده ، مسئولیت پذیری خود را به عنوان یک تولید کننده ایرانی به نمایش بگذارد.
بازدید : 809