راه اندازی سه دستگاه Danchrom HPLC در دانشگاه شهید چمران اهواز

 

دستگاه HPLC ساخت شرکت کیان شار دانش با موفقیت در حال اثبات کارآیی و کیفیت عملکرد خود در مقایسه با رقبای خارجی است و تعداد اساتید و کارشناسانی که با اعتماد به Danchrom HPLC ترجیح می دهند هزینه کمتری برای یک دستگاه مدرن و قابل اعتماد بپردازند رو به افزایش است. در حقیقت خرید Danchrom HPLC به منزله یک معامله دو سر برد شامل هزینه کمتر به علاوه پشتیبانی موثرتر از دستگاه توسط سازنده ایرانی و همیشه در دسترس آن است. به همین دلیل ساده است که Danchrom HPLC جای خود را در میان برند های مشهور سازنده HPLC در بازار باز می نماید.

در اسفند ماه سال 1396 ، سه سیستم Danchrom HPLC مدل 4U/A شامل پمپ گرادیان چهار حلاله ، آشکارساز UV/VIS و آون ستون در آزمایشگاه مرکزی ، آزمایشگاه دانشکده علوم زمین شناسی و آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی و تحویل گردیدند و بدین ترتیب تعداد Danchrom HPLC های تحویل شده به مراکز آموزش عالی در سال جاری (1396) به پنج دستگاه رسید.

شرکت کیان شار دانش ضمن سپاسگزاری از خریداران Danchrom HPLC وظیفه خود می داند که پاسخ شایسته ای به اعتماد آنها داده و با پشتیبانی از دستگاه های تحویل شده ، مسئولیت پذیری خود را به عنوان یک تولید کننده ایرانی به نمایش بگذارد.
بازدید : 758

اخبار مرتبط

آنالیز Mott-Shottky به کمک نرم افزار دستگاه Radstat 1A 
برگزاری کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا ( HPLC ) 
بکارگیری کارل فیشر تیتراتور KFT21 در پالایشگاه اصفهان برای تعیین آب در نفت خام 
DanChrom HPLC در پژوهشگاه صنعت نفت 
راه اندازی 20 اٌمین راد استات 10 
کارآیی کارل فیشر KFT 21 در تعیین آب در حلال ها 
بیست وپنجمین کارل فیشر KFT21 در نیروگاه اتمی بوشهر 
راه اندازی دهمین دستگاه DanChrom HPLC در شرکت آریا شیمی 
بکارگیری پمپ DanChrom P100 در صنعت نفت 
رونمایی رسمی از DanChrom HPLC 
کارل فیشر KFT21 در شرکت صنعتی گرداب ساز لرستان 
راداستات 10 در دانشگاه علوم پزشکی یزد 
Danchrom HPLC فراتر از یک برند - تبلور کارآیی 
دستگاه الکتروشیمی Radstat 10 در دانشگاه علم و صنعت 
راه اندازی Radstat 10 در دانشگاه کاشان 
مقایسه عملی کارل فیشر KFT21 با رقیب مشهور اروپایی 
راه اندازی Danchrom HPLC در دانشگاه گلستان و دانشگاه آزاد واحد یادگار امام شهر ری 
PGI Soft : نرم افزاری برای گذر از محدودیت ها در امپدانس اسپکتروسکوپی