کارآیی کارل فیشر KFT 21 در تعیین آب در حلال ها

تعیین آب در حلال های شیمیایی از جمله مهم ترین آزمون های کنترل کیفی در شرکت های تولید کننده اینگونه حلال ها و نیز شرکت های مصرف کننده حلال ، نظیر شرکت های تولید کننده رنگ می باشد.

کارل فیشر KFT21 کارآیی عالی خود را در این عرصه و بصورت عملی از سال ها پیش ثابت کرده است. تعیین مقادیر اندک آب در انواع حلال ها نظیر اتانل ، متانل ، متیل استات و بوتیل استات در صنایع مختلف شیمیایی و رنگ سازی نظیر شرکت چوبینه طوس مشهد ، شرکت آساک شیمی ، شرکت لفاف زرین و ... از سال ها پیش به این سو توسط کارل فیشر KFT21 به خوبی انجام می شود و رضایت کاربران مهر تاییدی بر کیفیت مطلوب این دستگاه کارل فیشر ایرانی است.

در این رابطه دو نکته کاربردی توسط شرکت کیان شار دانش منتشر شده است که در بخش مقالات تارنمای ( وبسایت ) این شرکت قابل دسترسی و مطالعه می باشند.
بازدید : 631