کارآیی کارل فیشر KFT 21 در تعیین آب در حلال ها

تعیین آب در حلال های شیمیایی از جمله مهم ترین آزمون های کنترل کیفی در شرکت های تولید کننده اینگونه حلال ها و نیز شرکت های مصرف کننده حلال ، نظیر شرکت های تولید کننده رنگ می باشد.

کارل فیشر KFT21 کارآیی عالی خود را در این عرصه و بصورت عملی از سال ها پیش ثابت کرده است. تعیین مقادیر اندک آب در انواع حلال ها نظیر اتانل ، متانل ، متیل استات و بوتیل استات در صنایع مختلف شیمیایی و رنگ سازی نظیر شرکت چوبینه طوس مشهد ، شرکت آساک شیمی ، شرکت لفاف زرین و ... از سال ها پیش به این سو توسط کارل فیشر KFT21 به خوبی انجام می شود و رضایت کاربران مهر تاییدی بر کیفیت مطلوب این دستگاه کارل فیشر ایرانی است.

در این رابطه دو نکته کاربردی توسط شرکت کیان شار دانش منتشر شده است که در بخش مقالات تارنمای ( وبسایت ) این شرکت قابل دسترسی و مطالعه می باشند.
بازدید : 480

اخبار مرتبط

آنالیز Mott-Shottky به کمک نرم افزار دستگاه Radstat 1A 
برگزاری کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا ( HPLC ) 
بکارگیری کارل فیشر تیتراتور KFT21 در پالایشگاه اصفهان برای تعیین آب در نفت خام 
DanChrom HPLC در پژوهشگاه صنعت نفت 
راه اندازی 20 اٌمین راد استات 10 
بیست وپنجمین کارل فیشر KFT21 در نیروگاه اتمی بوشهر 
راه اندازی دهمین دستگاه DanChrom HPLC در شرکت آریا شیمی 
بکارگیری پمپ DanChrom P100 در صنعت نفت 
رونمایی رسمی از DanChrom HPLC 
کارل فیشر KFT21 در شرکت صنعتی گرداب ساز لرستان 
راداستات 10 در دانشگاه علوم پزشکی یزد 
Danchrom HPLC فراتر از یک برند - تبلور کارآیی 
دستگاه الکتروشیمی Radstat 10 در دانشگاه علم و صنعت 
راه اندازی سه دستگاه Danchrom HPLC در دانشگاه شهید چمران اهواز 
راه اندازی Radstat 10 در دانشگاه کاشان 
مقایسه عملی کارل فیشر KFT21 با رقیب مشهور اروپایی 
راه اندازی Danchrom HPLC در دانشگاه گلستان و دانشگاه آزاد واحد یادگار امام شهر ری 
PGI Soft : نرم افزاری برای گذر از محدودیت ها در امپدانس اسپکتروسکوپی