دستیابی به حدودیابی ( LOD ) معادل 0.5 ppm در DanChrom HPLC سری سهند

به لطف بهینه سازی مؤثر وتوسعه چشم گیر سخت افزار در HPLC های سری سهند ، حد ردیابی ( LOD ) در این مدل به  ppm0.5 رسیده است.

این دستاورد تضمین کننده بیش از پیش کیفیت در DanChrom HPLC و قابلیت آن برای انجام انواع کاربردهای مورد نظر از آنالیز معمول تا تحقیقات پیچیده در آزمایشگاه های کنترل کیفی ، پژوهشی و تحقیقاتی می باشد.

 

 
بازدید : 160