برگزاری دومین کارگاه HPLC

دومین کارگاه "کروماتوگرافی مایع با بازده بالا " به منظور مرور قابلیت ها و کاربردهای این روش دستگاهی با حضور شش تن از کارشناسان و اساتید در تاریخ یکم اسفند ماه سال 1402 در محل شرکت کیان شار دانش برگزار گردید.

با توجه به آشنایی کامل مدعوین با روش و کاربردهای HPLC،  مباحث پایه به صورت مختصر مرور شد و سپس دستگاه جدید DanChrom HPLC سری سهند برای انجام چند آنالیز مورد استفاده قرار گرفت و بعد از آن گفتگو های دو طرفه مفیدی در مورد استفاده بهینه از روش HPLC بین کارشناسان شرکت کیان شار دانش و اساتید حاضر به عمل آمد.

در پایان، مدعوین ضمن بازدید از واحد مونتاژ دستگاه های HPLC در شرکت کیان شار دانش به طرح سوال ها و ایده هایی در مورد چگونگی ساخت HPLC پرداختند و پاسخ هایی از طراحان و سازندگان دریافت کردند.
بازدید : 82