برگزاری کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا ( HPLC )

شرکت کیان شار دانش به عنوان تنها تولید کننده HPLC در ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان " کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)" می نماید.

اهداف دوره :

شناسایی اجزاي مختلف دستگاه HPLC، مکانیسم عمل ، کاربرد و چگونگی ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺤﻴﺢ دستگاه به صورت تئوری و عملی

مخاطبین دوره :

1. کارشناسان رشته شیمی با کلیه گرایشها

2. كليۀ آزمايشگاه‌هاي شناسايي مواد و تشخيص طبي

3. علوم دارويي

4. صنایع غدایی

5. محیط زیست

6. علوم کشاورزی

7. آزمايشگاه‌هاي وابسته به استاندارد

8. دانشگاه‌هاي كشور و ستاد نانو

سرفصل های کلاس آموزشی  HPLC

1. تئوری کروماتوگرافی و معادلات حاکم بر آن

2. آشنایی با قسمت های مختلف دستگاه شامل فاز ثابت(ستون)، فاز متحرک، Degasser، پمپ، آشکارساز UV/VIS و شیر تزریق

3. آشنایی با انواع ستون های جداسازی با بررسی محدوديتها و مزايای آنها ، نحوه انتخاب ستون بر اساس ابعاد و نوع فاز ساكن و ...

4. ویژگی‌های حلال‌های مورد استفاده در HPLC و نحوه انتخاب فاز متحرک

5. انواع آشکارساز در HPLC ، نحوه انتخاب آشکارساز مناسب: اصول عملكرد، كاربردها و محدوديتها

6. نحوۀ مراقبت و نگهداری از ستون

7. کروماتوگرافی مایع فاز نرمال Normal Phase HPLC

8. کروماتوگرافی مایع فاز معکوس Reverse Phase HPLC 

9. انواع سیستم شویش در HPLC؛ شامل سیستم های شستشوی ساده Isocratic system و شستشوی شیب دار Gradient system

10. روش هاي آناليز و كاليبراسيون شامل روشهاي استاندارد داخلي و خارجي، و روش افزايش استاندارد و چگونگی استفاده از نرم افزار برای این منظور

11. بررسی کاربردهای HPLC در شاخه‌های مختلف صنعت نظیر داروسازی، محیط زیست، نفت، صنایع غذایی و...

12. آموزش عملی کار با دستگاه HPLC

13. بررسی و حل برخی مشکلات متداول در کار عملی ( HPLC Troubleshooting )

"در پایان به شرکت‌کنندگان گواهی معتبر فارسی و انگلیسی از طرف شرکت کیان‌شاردانش اعطا می‌گردد"

لطفا برای دریافت اطلاعات مربوط به زمان برگزاری ، طول دوره و هزینه آن با شرکت کیان شار دانش به شماره 02188831598 تماس حاصل فرمایید
بازدید : 1867