راه اندازی نخستین سیستم DanChrom semi preparative HPLC مجهز به آشکارساز PDA

اولین سیستم Semi Preparative HPLC DanChrom شامل یک پمپ گرادیان 4 حلاله با محدوده جریان 0.1 تا 40 میلی لیتر بر دقیقه ، یک آون مناسب ستون های Semi Preparative ، آشکار ساز فتو دیود اری PDA و نرم افزار Clarity در هفته آخر شهریور ماه 1398 در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد راه اندازی گردید.

این سیستم HPLC واجد نخستین پمپ Semi Preparative و نخستین آشکارساز PDA ساخت شرکت کیان شار دانش بود که مراحل پیچیده طراحی ، تولید و کنترل کیفی را در 19 ماه طی نموده بودند.

راه اندازی سیستم ، آموزش کار با دستگاه و انجام چند تست عملی به مدت 3 روز در محل آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی بجنورد به انجام رسید و طی آن کارشناسان و اساتید محترم دانشگاه ، ضمن آشنایی با چگونگی کار دستگاه ، به بررسی کروماتوگرام های حاصل از تزریق چند نمونه پرداختند. قرار است این سیستم DanChrom semi preparative HPLC بطور عمده برای شناسایی ترکیبات و جداسازی مواد موثر گیاهان دارویی مورد استفاده اساتید و کارشناسان قرار گیرد.
بازدید : 1522