گزارش راه اندازی Radstat 1A در دانشگاه یزد

راه اندازی ده ها دستگاه پتانسیواستات - گالوانواستات -امپدانس انالایزر گروه " راداستات " در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مختلف کشور از دو سال پیش به این سو ، فرصت بی نظیری برای ارزیابی های دقیق این برند ایرانی از سوی اساتید و کارشناسان کشور فراهم آورده است . برخی از کاربران " راداستات " از جمله اساتید و کارشناسانی هستند که در آزمایشگاه خود از پیش ، دستگاه های متعدد آنالیز الکتروشیمی از کمپانی های مختلف اروپایی ، آمریکایی و یا شرق آسیایی را دارا میباشند و رضایت خاطر این بزرگواران از " راداستات " تاییدی است بر کارآیی مطلوب دستگاهی که با بالاترین کیفیت در ایران تولید می شود .

" راداستات " نخستین و تنها برند ایرانی است که با عرضه دومدل دستگاه پتانسیواستات - گالوانواستات -امپدانس آنالایزر موفق به جلب رضایت برخی از سخت گیر ترین اساتید الکتروشیمی کشور در دانشگاه های تبریز ، صنعتی شریف ، سمنان، شهید باهنر کرمان، فرهنگیان ، تهران ، تربیت مدرس ، بقیه الله ، دامغان ، علم و صنعت ، کاشان ، صنعتی اصفهان ، شهید چمران اهواز ، خواجه نصیرالدین طوسی ، خوارزمی و . . . شده است.

سی امین " راداستات " از نوع " راداستات 1A " در تاریخ چهارشنبه 27 شهریور ماه سال 1398 در دانشگاه یزد ، در آزمایشگاه جناب آقای دکتر محمد مظلوم راه اندازی گردید. در جریان فرآیند راه اندازی و به منظور بررسی قابلیت های دستگاه ، به درخواست کارشناسان آزمایشگاه ، آزمون های Cyclic Voltammetry ، Impedance و Differential Pulse Voltammetry با نتایج رضایت بخش انجام شدند. علاوه بر آن ، توانایی های مختلف نرم افزاری از جمله محاسبه مساحت زیر نمودار ، امکان حذف base line ، قابلیت تشخیص اتوماتیک و یا دستی peak ، امکان ویرایش نمودارها ، تعیین مدار معادل و نیز تعیین پارامترهای امپدانس به صورت اتوماتیک و دستی و . . . مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت ، دستگاه تحویل آزمایشگاه جناب آقای دکتر محمد مظلوم گردید.
بازدید : 1033