راه اندازی Radstat 10 در دانشگاه کاشان

سومین دستگاه پتانسیواستات - گالوانواستات - امپدانس آنالایزر مدل Radstat 10 در تاریخ 17 بهمن ماه 1396 در دانشگاه کاشان راه اندازی شد. در جریان آموزش چگونگی کار با دستگاه و نرم افزار PGI Soft ، تست های الکتروشیمی مختلف شاملDPV ، Square Wave و multistep Chronoamperometry با نمونه های واقعی انجام شد و در بخش امپدانش اسپکتروسکوپی نمودارهای Bode plot و Nyquist plot رسم گردید.
بازدید : 752