برگزاری منظم کارگاه های کارل فیشر

برگزاری کارگاه روش شناسی کارل فیشر با عنوان اختصاصی " کارل فیشر : عملکرد بهینه ، رفع مشکلات " به رویه ای معمول در شرکت کیان شار دانش تبدیل شده است . نخستین کارگاه در 14 شهریور ، دومین کارگاه در 17 مهر ، سومین کارگاه در 15 آبان ماه و چهارمین کارگاه در 17 مهر ماه سال جاری برگزار گردیده است و تاکنون 27 نفر از کارشناسان و اساتید فن از شرکت های مختلف دارویی ، شیمیایی و نفتی در این سه کارگاه شرکت کرده اند.

ویژگی کارگاه های کارل فیشر شرکت کیان شار دانش آن است که توسط طراحان و سازندگان دستگاه کارل فیشر برگزار می گردد و بدین ترتیب ارتباط بدون واسطه ای میان تولید کننده دستگاه با کاربران برقرار می گردد و می تواند به تبادل اطلاعات بسیار ذیقیمتی منجر شود که هم برای کاربران دستگاه و هم سازنده آن مفید باشد.

در این کارگاه ها سعی می شود هرگونه محدودیت برای کار عملی با دستگاه های کارل فیشر تیتراتور برطرف گردد و علاوه بر آنالیز نمونه های از پیش آماده شده توسط شرکت کیان شار دانش ، نمونه های شرکت کنندگان نیز مورد آزمایش قرار گیرد.

از تمامی کسانی که علاقمند به شرکت در این کارگاه ها هستند خواهشمندیم درخواست خود را برای حضور در یکی از کارگاه های آینده به نشانی info@kianshardanesh.com ایمیل نمایند.
بازدید : 269