دستگاه الکتروشیمی Radstat 10 در دانشگاه علم و صنعت

 

دانشگاه علم و صنعت چهارمین مشتری دستگاه Radstat 10 در سال 1396 می باشد. در تاریخ 9 اسفند ماه 1396 دستگاه پتانسیواستات / گالوانواستات / امپدانس آنالایزر مدل Radstat 10 در محل آزمایشگاه دانشکده منهدسی شیمی این دانشگاه راه اندازی و تحویل گردید و بدین ترتیب دانشگاه علم و صنعت در کنار دانشگاه های دامغان ، بقیه الله و کاشان به جمع دارندگان دستگاه الکتروشیمی مدل Radstat 10 ساخت شرکت کیان شار دانش پیوست.
بازدید : 876