بیست وپنجمین کارل فیشر KFT21 در نیروگاه اتمی بوشهر

در پاییز سال جاری ( 1397 ) بیست و پنجمین کارل فیشر تیتراتور مدل KFT21 در آزمایشگاه شیمی نیروگاه اتمی بوشهر راه اندازی گردید.

از کارل فیشر KFT21 در این مرکز مهم تولید برق هسته ای برای اندازه گیری میزان آب در روغن تاسیسات توربین ها استفاده می شود.

با توجه به حساسیت بسیار زیاد نسبت به صحت ودقت نتایج در آزمایشگاه شیمی نیروگاه اتمی بوشهر ، کارکرد قابل قبول دستگاه کارل فیشر KFT21 در آزمایشگاه شیمی آن ، موید کیفیت عالی دستگاه و اعتماد کاربران در حساس ترین صنایع به این دستگاه کارل فیشر ایرانی است.
بازدید : 1466