راداستات 10 در دانشگاه علوم پزشکی یزد

 

در تاریخ نهم تیر ماه 1397 یک دستگاه پتانسیواستات - گالوانواستات - امپدانس آنالایزر مدل Radstat 10 در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد راه اندازی گردید. دستگاه مذکور برای مجموعه متفاوتی از تست های الکتروشیمی و به خصوص برای کار در زمینه سنسور ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.در تصویر پیوست ، نمایی از دستگاه و محل نصب آن قابل مشاهده است.
بازدید : 615