کنفرانس شیمی تجزیه - دانشگاه سمنان - 3تا 5 شهریور 98

بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران در تاریخ 5-3 شهریور ماه سال 1398 در دانشگاه سمنان برگزار خواهدشد و شرکت کیان شار دانش با حضور در نمایشگاه جانبی این کنفرانس اقدام به نمایش محصولات تولیدی خود به شرح زیر خواهد نمود :

1- دستگاه های پتانسیواستات / گالوانواستات / امپدانس آنالایزر مدل " راداستات 10 " و " راد استات 1 آمپر "

2- سیستم DanChrom HPLC

3- دستگاه کارل فیشر تیتراتور مدل KFT21

فرصت ارزشمند دیدار با تمامی دانشجویان ، کارشناسان و استادان محترم شرکت کننده در این کنفرانس ، آرزوی ماست.
بازدید : 266