آنالیز Mott-Schottky با بکارگیری نرم افزار راداستات 1A

نویسنده : حسین شاه علی

آنالیز Mott-Schottky یکی از آنالیزهای مورد توجه برخی از استادان و کاربران دستگاه های پتانسیواستات/گالوانواستات/امپدانس آنالیزر است که نمودار حاصله از آن در بررسی رفتار الکتروشیمی مواد نیمه‌هادی، نشان‌دهنده‌ی عکس مجذور ظرفیت خازنی نسبت به تغییرات پتانسیل میان نیمه‌هادی حجمی (Bulk Semiconductor) و الکترولیت حجمی (Bulk Electrolyte) می‌باشد.

انجام این آنالیز در بسیاری از دستگاه های آنالیز الکتروشیمیایی امکان پذیر نیست اما خوشبختانه نرم افزار پیشرفته دستگاه راداستات 1A موسوم به PGIsoft+ با قابلیت انجام تست های امپدانس الکتروشیمی تحت پتانسیل روبشی (Potential Scan Impedance Spectroscopy) امکان انجام آنالیز Mott-Schottky را برای کاربران این دستگاه فراهم نموده‌است.

قابلیت انجام آنالیز Mott-Schottky یکی دیگر از امکانات قابل ملاحظه و فراگیر دستگاه راداستات 1A است که آن را به یک محصول ایرانی با کیفیتی برابر یا برتر از برندهای مشهور خارجی تبدیل کرده است.


1398-04-17 12:30
بازدید : 1772