نحوه ساخت الکترود مرجع Ag-AgCl

نحوه ساخت الکترود مرجع Ag/AgCl

نکته کاربردی شماره EC-5

1. مقدمه:

یکی از منابع رایج ایجاد نویز در آزمون‌های الکتروشیمی، الکترود مرجع می‌باشد. درصورتیکه رسانش یونی مناسب میان الکترود مرجع و الکترولیت موجود در محفظه الکتروشیمی ایجاد نگردد، دستگاه پتانسیواستات ممکن است سیگنال‌های نویز را اندازه‌گیری و ثبت نماید. تحت شرایطی که به‌نظر برسد عدم صحت کارکرد الکترود مرجع، علت ایجاد نویز است، کاربر می‌بایست آزمون الکتروشیمی را با استفاده از یک الکترود مرجع شناخته شده مجددا تکرار نماید. این الکترود می‌تواند الکترود شاخص موجود در آزمایشگاه‌ یا الکترود دست‌ساخته باشد. هدف این مقاله ارایه‌ روش مناسب به منظور ساخت الکترود مرجع Ag/AgCl دست‌ساز می‌باشد. در انتها، استفاده از الکترودهای شاخص یا ساخته شده منجر به حذف نویز‌های الکتروشیمی شد،

2. ساخت الکترود مرجع Ag/AgCl:

در شرایطی که الکترود شاخص در دسترس نباشد، می‌‌توان به راحتی الکترود مرجعAg/AgCl را تهیه نمود. برای این منظور، ابتدا دو سیم با قطر حدودی 5/0 تا 2 میلیمتر، یکی از جنس پلاتین و دیگری از جنس نقره را در محلول یک مولار کلسیم کلرید (KCl) قرار داده و سپس سیم پلاتینی را به قطب منفی و سیم نقره‌ای را به قطب مثبت یک باتری با ولتاژ 5/1 ولت وصل می‌کنیم. مدار الکتریکی مذکور را به مدت 60 ثانیه برقرار نگه می‌داریم. بیان این نکته حایز اهمیت است که می‌توان به جای استفاده از باتری 5/1 ولت، از دستگاه پتانسیواستات نیز استفاده نمود. در چنین حالتی می‌بایست سوکت‌های انتهایی ( banana socket ) کابل مربوط به الکترودهای کاری (Working Electrode) و Sense را مشترکا به یک سیم و سوکت‌های الکترودهای مرجع ( Reference Electrode ) و کمکی (Auxiliary Electrode) را نیز به مشترکا به سیم دیگر متصل نماییم . در این حالت باید از تکنیک الکتروشیمایی Chronoamperometry با اعمال پتاسیل 5/1 ولت و به مدت زمان 60 ثانیه، بهره جست. طی این فرآیند الکتروشیمایی، نقره کلرید جامد بر سطح سیم نقره‌ای نشسته و آن را پوشش می‌دهد. در انتها سیم Ag/AgCl را مستقیما در محاول پتاسیم کلرید قرار می‌دهیم. حال می‌توان از الکترود Ag/AgCl استاندارد ساخته شده استفاده نمود.


1398-01-19 14:40
بازدید : 3437