راهنمای عمومی استفاده از نرم‌افزارClarity جهت کاربری دستگاه DanChrom HPLC ساخت شرکت کیان شار دانش

این راهنمای عمل برای کمک به کاربران دستگاه های DanChrom HPLC تدوین شده است تا آنان را بصورت خلاصه با چگونگی استفاده از نرم افزار Clarity آشنا نماید و بروز خطا در بکارگیری دستگاه را کاهش دهد.

بدیهی است ، کاربران حرفه ای و با سابقه که بخوبی با محیط نرم افزار Clarity آشنا هستند ، احتمالا نیازی به مطالعه این راهنمای عمل نخواهند داشت. در عین حال این نوشتار کوتاه همانگونه که از نام آن برمی آید ،  به همراه تصاویر پیوست ، تنها یک راهنمای عمل ابتدایی برای استفاده کنندگان از نرم افزار Clarity است که ازآن برای کنترل و تحلیل داده های مربوط به دستگاه DanChrom HPLC بهره می برند و بکارگیری نرم افزار برای دستیابی به بیشینه قابلیت های آن و امکانات دستگاه DanChrom HPLC نیازمند کار مستمر و کسب تجربه عملی می باشد.

نکته مهم و قابل ذکر این است که راهنمای عمل در 7 صفحه تنظیم شده است اما در این بخش از وبسایت تنها 4 صفحه آن قابل بازدید می باشد. شما برای دریافت فایل pdf حاوی تمام صفحات راهنمای عمل می توانید به بخش محصولات / کروماتوگرافی درهمین وبسایت مراجعه فرمایید.


1397-12-25 14:29
بازدید : 2224