اندازه گیری محتوای آب در اتانول به روش کارل فیشر

نکته کاربردی شمارهٌ KF-4

عنوان : اندازه گیری محتوای آب در اتانول

خلاصه : اتانول از جمله بهترین حلال های آلی است که در صنایع مختلف ، بخصوص صنعت داروسازی کاربرد فراوانی دارد

آماده سازی نمونه : آماده سازی ندارد

دستگاه : کارل فیشر KFT21

محلول ها و مواد مورد استفاده : حلال : متانول خشک

تیترانت : Hydranal Composite 5 ( Riedel-de-Haen )

روش آنالیز : حدود 30 میلی لیتر متانول خشک به داخل ظرف تیتراسیون پمپ شد . حلال بمدت 30 ثانیه تحت فرآیند conditioning اتوماتیک توسط دستگاه KFT21 قرار گرفت و پس از پایان conditioning و اطمینان از عاری بودن حلال از ملکول های آب ، حدود1.5 میلی لیتر از نمونه اتانول به ظرف تیتراسیون افزوده شد و عملیات تعیین آب به روش کارل فیشر بصورت خودکار در مدت 43 ثانیه به انجام رسید.

Extra Time : 0 Seconds

Stop Drift : 20 µL/min


1397-07-23 11:45
بازدید : 679