اندازه گیری محتوای آب در بوتیل استات - متیل استات به روش کارل فیشر

نکته کاربردی شمارهٌ KF-3

عنوان : اندازه گیری محتوای آب در بوتیل استات / متیل استات

خلاصه : متیل استات و بوتیل استات حلال های قوی نسبتا غیر سمی هستند که از آنها در تولید رنگ های زود خشک شونده ، پاک کننده های سطوح ، چسب ، لوازم آرایشی و ... استفاده می شود.

آماده سازی نمونه : آماده سازی ندارد KFT21

دستگاه : کارل فیشر KFT21

محلول ها و مواد مورد استفاده :  حلال : متانول خشک

                                Hydranal Composite 5 ( Riedel-de-Haen ) تیترانت

حدود 28 میلی لیتر متانول خشک به داخل ظرف تیتراسیون پمپ شد . حلال بمدت 30 ثانیه تحت فرآیند conditioning اتوماتیک توسط دستگاه KFT21 قرار گرفت و پس از پایان conditioning و اطمینان از عاری بودن حلال از ملکول های آب ، حدود 1.5 میلی لیتر از نمونه به ظرف تیتراسیون افزوده شد. و عملیات تعیین آب به روش کارل فیشر بصورت خودکار در مدت 65 ثانیه به انجام رسید.

Extra Time : 0 Seconds

Stop Drift : 20uL/min


1397-07-23 11:33
بازدید : 569