بررسی رفتار ولت‌متری سیکلی محلول استاندارد آهن

بررسی رفتار ولت‌متری سیکلی محلول استاندارد آهن

نکته کاربردی شماره EC-1

خلاصه:

به‌صورت کلی، بررسی و ارزیابی نحوه‌ی عملکرد دستگاه‌های الکتروشیمیایی با استفاده از نمونه‌های استاندارد و تحت شرایط استاندارد انجام می‌پذیرد تا قابلیت مقایسه با نتایج بدست آمده از سایر آزمون‌های استاندارد فراهم گردد. یکی از نمونه‌های مذکور، محلول استاندارد آهن می‌باشد. در ادامه، تست ولت‌متری سیکلی (Cyclic Voltammetry) برای محلول استاندارد آهن انجام و نتیجه آزمون (منحنی جریان برحسب پتانسیل) ارايه شده است.

تجهیزات و مواد:

آزمون ولت‌متری سیکلی با استفاده از دستگاه پتانسیواستات-گالوانواستات و اندازه‌گیری امپدانس الکتروشیمیایی Radstat10 و همچنین نرم‌افزار مختص این دستگاه با نام PGIsoft انجام شد. الکترودهای استفاده شده در این آزمون عبارتند از الکترود مرجع نقره/نقره‌‌کلرید (Ag/AgCl Reference Electrode) حاوی محلول پتاسیم کلرید (KCl) با غلظت سه مولار، الکترود کاری گلاسی کربن (Glassy Carbon Electrode)، و الکترود کمکی (Counter Electrode) از جنس پلاتین که درون سل الکتروشیمی حاوی محلول استاندارد آهن قرار گرفته و از طریق اتصالات به دستگاه Radstat10 متصل شدند.

این آزمون بیش از یک مرتبه انجام گرفت تا اطمینان از تکرارپذیری آزمون و صحت نتیجه بدست آمده حاصل گردد.

نمونه‌سازی:

محلول استاندارد استفاده شده برای این آزمون یک محلول آبی حاوی 0/005 مولار K2[Fe(CN)6]، همچنین 0/005 مولار K3[Fe(CN)6]، و پتاسیم کلرید (KCl) با غلظت 0/1 مولار می‌باشد.

پارامترهای تکنیک ولت‌متری سیکلی:

مقدار                      پارامترهای تکنیک

Ebegin                      -1.0 V

 Evertex1                   -1.0 V

Evertex2                     1.0 V

Estep                     0.005 V

Scan Rate                0.1V/s

  Number of Scan              1


1397-05-10 13:19
بازدید : 1506

مقالات مرتبط

اندازه گیری محتوای آب در محلول شیشه پاک کن 
اندازه گیری محتوای آب در دانلوین ( فینگولیمود ) 
اندازه گیری محتوای آب در تولوئن به روش کارل فیشر 
اندازه گیری گلیسیریزیک اسید به روش HPLC 
اندازه گیری محتوای آب در نالتروکسان به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در پلی اتیلن گلایکول به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در پتاسیم کلراید به روش کارل فیشر 
تعیین مدارمعادل برای نتایج حاصل از آزمون‌های امپدانس الکتروشیمی 
اندازه گیری زیرالنون Zearalenone به روش HPLC 
آنالیز محلول استاندارد نورتریپتیلین - آمی تریپتیلین به روش HPLC 
کالیبراسیون یا تعیین عدد تیتر در دستگاه های کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در ضد یخ 
اندازه گیری محتوای آب در روغن هیدرولیک 
اندازه گیری محتوای آب در نفت خام 
گزارش یک آزمون عملی با راداستات 10 و RDE-3 : تعیین MPY در آزمایشگاه شرکت رسوب گیری 
آنالیز Mott-Schottky با بکارگیری نرم افزار راداستات 1A 
نحوه ساخت الکترود مرجع Ag-AgCl 
راهنمای عمومی استفاده از نرم‌افزارClarity جهت کاربری دستگاه DanChrom HPLC ساخت شرکت کیان شار دانش 
رفع نویز ( noise ) در سیستم های الکتروشیمی 
تست شارژ و دشارژ باتری های روی - آهن 
کارآیی راداستات 10 در آزمون سلول های خورشیدی 
اندازه گیری محتوای آب در اتانول به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در بوتیل استات - متیل استات به روش کارل فیشر 
بررسی رفتار امپدانس الکتروشیمیایی محلول استاندارد آهن 
اندازه گیری محتوای آب در مارگارین به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در پی پریدین به روش کارل فیشر 
Dan chrom HPLC : بی تاثیر از هرگونه تحریم !