اندازه گیری محتوای آب در مارگارین به روش کارل فیشر

 

نکته کاربردی شمارهٌ KF-2

عنوان : اندازه گیری محتوای آب مارگارین

خلاصه : مارگارین که به عنوان جایگزین کره در برخی رژیم های غذایی مورداستفاده قرار می گیرد معمولا واجد نزدیک به 20 درصد آب در ترکیب خود می باشد. در این مثال کاربردی ، محتوای آب دو نمونه مارگارین با استفاده از دستگاه  کارل فیشر KFT21 ساخت شرکت کیان شار دانش اندازه گیری می شود.

آماده سازی نمونه : نمونه ها را حین هم زدن حرارت دادیم تا بصورت کامل ذوب و همگن شدند.

دستگاه کارل فیشر :  KFT21

محلول ها و مواد مورد استفاده : حلال : متانول خشک + کلروفورم به نسبت 1:1

تیترانت : Hydranal Composite 5 ( Riedel-de Haen )

روش آنالیز : حدود 35 میلی لیتر از حلال به داخل ظرف تیتراسیون پمپ شد وبه مدت 38 ثانیه تحت فرآیند conditioning اتوماتیک توسط دستگاه KFT21 قرار گرفت.پس از اتمام conditioning و اطمینان از عاری بودن حلال از ملکول های آب ، حدود 0.4 گرم از نمونه مارگارین با استفاده از یک سرنگ بدون سوزن به ظرف تیتراسیون افزوده شد و عملیات تعیین آب به روش کارل فیشر به صورت خودکار در مدت 81 ثانیه برای یک نمونه و 84 ثانیه برای نمونه دیگر به انجام رسید.

نتایج : نمونه الف 20.15 %  و نمونه ب 19.64 %

extra time : 0 s

stop drift : 20uL/min

 


1397-04-31 13:07
بازدید : 662