اندازه گیری محتوای آب در مارگارین به روش کارل فیشر

 

نکته کاربردی شمارهٌ KF-2

عنوان : اندازه گیری محتوای آب مارگارین

خلاصه : مارگارین که به عنوان جایگزین کره در برخی رژیم های غذایی مورداستفاده قرار می گیرد معمولا واجد نزدیک به 20 درصد آب در ترکیب خود می باشد. در این مثال کاربردی ، محتوای آب دو نمونه مارگارین با استفاده از دستگاه  کارل فیشر KFT21 ساخت شرکت کیان شار دانش اندازه گیری می شود.

آماده سازی نمونه : نمونه ها را حین هم زدن حرارت دادیم تا بصورت کامل ذوب و همگن شدند.

دستگاه کارل فیشر :  KFT21

محلول ها و مواد مورد استفاده : حلال : متانول خشک + کلروفورم به نسبت 1:1

تیترانت : Hydranal Composite 5 ( Riedel-de Haen )

روش آنالیز : حدود 35 میلی لیتر از حلال به داخل ظرف تیتراسیون پمپ شد وبه مدت 38 ثانیه تحت فرآیند conditioning اتوماتیک توسط دستگاه KFT21 قرار گرفت.پس از اتمام conditioning و اطمینان از عاری بودن حلال از ملکول های آب ، حدود 0.4 گرم از نمونه مارگارین با استفاده از یک سرنگ بدون سوزن به ظرف تیتراسیون افزوده شد و عملیات تعیین آب به روش کارل فیشر به صورت خودکار در مدت 81 ثانیه برای یک نمونه و 84 ثانیه برای نمونه دیگر به انجام رسید.

نتایج : نمونه الف 20.15 %  و نمونه ب 19.64 %

extra time : 0 s

stop drift : 20uL/min

 


1397-04-31 13:07
بازدید : 1345

مقالات مرتبط

اندازه گیری محتوای آب در تولوئن به روش کارل فیشر 
اندازه گیری گلیسیریزیک اسید به روش HPLC 
اندازه گیری محتوای آب در نالتروکسان به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در پلی اتیلن گلایکول به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در پتاسیم کلراید به روش کارل فیشر 
تعیین مدارمعادل برای نتایج حاصل از آزمون‌های امپدانس الکتروشیمی 
اندازه گیری زیرالنون Zearalenone به روش HPLC 
آنالیز محلول استاندارد نورتریپتیلین - آمی تریپتیلین به روش HPLC 
کالیبراسیون یا تعیین عدد تیتر در دستگاه های کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در ضد یخ 
اندازه گیری محتوای آب در روغن هیدرولیک 
اندازه گیری محتوای آب در نفت خام 
گزارش یک آزمون عملی با راداستات 10 و RDE-3 : تعیین MPY در آزمایشگاه شرکت رسوب گیری 
آنالیز Mott-Schottky با بکارگیری نرم افزار راداستات 1A 
نحوه ساخت الکترود مرجع Ag-AgCl 
راهنمای عمومی استفاده از نرم‌افزارClarity جهت کاربری دستگاه DanChrom HPLC ساخت شرکت کیان شار دانش 
رفع نویز ( noise ) در سیستم های الکتروشیمی 
تست شارژ و دشارژ باتری های روی - آهن 
کارآیی راداستات 10 در آزمون سلول های خورشیدی 
اندازه گیری محتوای آب در اتانول به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در بوتیل استات - متیل استات به روش کارل فیشر 
بررسی رفتار امپدانس الکتروشیمیایی محلول استاندارد آهن 
بررسی رفتار ولت‌متری سیکلی محلول استاندارد آهن 
اندازه گیری محتوای آب در پی پریدین به روش کارل فیشر 
Dan chrom HPLC : بی تاثیر از هرگونه تحریم !