اندازه گیری محتوای آب در پی پریدین به روش کارل فیشر

 

نکته کاربردی شمارهٌ KF-1

عنوان : اندازه گیری محتوای آب در پی پریدین

خلاصه : پی پیریدین (piperidine) و مشتقات آن جزو حلال های مهم آلی و از جمله پیش ساز های اصلی تولید شماری از مواد شیمیایی و داروها نظیر بی پریدین می باشند. در این مثال کاربردی ، محتوای آب نمونه piperidine با استفاده از دستگاه کارل فیشر KFT21 ساخت شرکت کیان شار دانش اندازه گیری می شود.

آماده سازی نمونه :  آماده سازی ندارد

دستگاه : کارل فیشر KFT21

محلول ها و مواد مورد استفاده : حلال : متانول خشک + اسید بنزوئیک

تیترانت : Hydranal Composite 5 ( Riedel-de Haen )

روش آنالیز : حدود 28 میلی لیتر متانول خشک به داخل ظرف تیتراسیون پمپ شد و سپس 4.8 گرم اسید بنزوئیک به آن افزوده شد . این مخلوط بمدت 30 ثانیه تحت فرآیند conditioning اتوماتیک توسط دستگاه KFT21 قرار گرفت و پس از پایان conditioning و اطمینان از عاری بودن مخلوط از ملکول های آب ، حدود 2.5 میلی لیتر از نمونه پی پریدین به ظرف تیتراسیون افزوده شد. و عملیات تعیین آب به روش کارل فیشر بصورت خودکار در مدت 73 ثانیه به انجام رسید.

Extra.Time 0 Seconds

Stop Drift 20µL/min

 


1397-03-01 15:23
بازدید : 939