Dan chrom HPLC : بی تاثیر از هرگونه تحریم !

Dan Chrom  نخستین HPLC ایرانی است كه با برخورداری از كيفيت عالی، طول عمر بالا و خدمات بعد از فروش مطمئن ، رضايت خاطر كاربران خود را جلب كرده است. صحت عملكرد و دقت منحصر بفرد پمپ و آشكارساز به همراه بهره گيری از نرم افزارمشهور Clarity  موجب آن شده است كه اين HPLC  ايرانی از آزمون های پر شمار، سربلند بيرون آيد و به رقيبی واقعی برای برند های مشهوراروپايی وآسيايی تبديل شود.

Dan Chrom یک HPLC با كارآيی مطلوب است كه خدمات بعداز فروش آن هرگز تحت تاثير محدوديت های ناشی از تحريم های بازرگانی و يا تغيير سياست شركت های سازنده قرار نمي گيرد و از اين نظر برترين ضمانت ممكن را برای كاربران خود فراهم می نمايد.

در حال حاضر Dan Chrom در دو مدل با پمپ گرادیان چهار حلاله و یا پمپ ایزوکراتیک تک حلاله به همراه Degasser، آشکارساز UV/VIS و آون ستون قابل عرضه است. اما به زودی مدال های دیگر شامل آشکارسازهای جدید و سیستم تزریق اتوماتیک نمونه نیز به بازار عرضه خواهند شد.


1396-05-16 10:09
بازدید : 1540