نحوه اتصال صحیح کابل به الکترودها در سل الکتروشیمیایی

نویسنده : محمد غرقابی

 یکی از مراحل ابتدایی آزمون‌های الکتروشیمیایی با دستگاه‌های پتانسیواستات، اتصال کابل الکترود به سل الکتروشیمیایی است. اگر اتصال به درستی برقرار نشود، آزمون با نویزهای فراوان انجام شده و به نتایج حاصل از آن نمی‌توان اعتماد کرد؛ بنابراین اتصال درست کابل به سل الکتروشیمیایی تاثیر به سزایی در صحت و دقت داده‌ها دارد. در این مقاله ، نحوه اتصال صحیح کابل در سیستم‌های دو، سه و چهار الکترودی در دستگاه های پتانسیواستات‌/گالوانواستات/امپدانس آنالایزر گروه "راداستات" شامل دو مدل دستگاه Radstat 1000 و Radstat 10  مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

شکل 1 : کابل استاندارد سل الکتروشیمیایی پتانسیواستات / گالوانواستات / امپدانس آنالایزر Radstat1000

 

 

 

 

 

کابل استاندارد دارای یک اتصال HUD15 برای اتصال به دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات و 6 سیم جداگانه با شاخه‌های اتصال 4 میلی‌متری به شرح زیر برای وصل شدن به الکترود ها در سل الکتروشیمیایی است:

سیم مخصوص برای الکترود کمکی (counter electrode) که با رنگ مشکی و برچسب CE نشان داده می‌شود.

سیم مخصوص الکترود کار (Working electrode) که با رنگ قرمز و برچسب WE نشان داده می‌شود.

سیم مخصوص الکترود کار 2 (Working electrode2) که با رنگ قرمز و برچسب WE2 نشان داده می‌شود.

سیم مخصوص الکترود مرجع (Reference electrode) که با رنگ آبی و برچسب RE نشان داده می‌شود.

سیم مخصوص الکترود حسگر (Sense electrode) که با رنگ سفید و برچسب S نشان داده می‌شود.

سیم اتصال به زمین با رنگ سبز و برچسب GND نشان داده می شود.

                                                                                                                                 

معمولا برای انجام آزمون‌های الکتروشیمیایی به وسیله دستگاه های پتانسیواستات لازم نیست تمامی این سیم‌ها به سل متصل شوند. سیم اتصال به زمین نیز (به غیر از آزمون نویز الکتروشیمیایی) به سیستم تحت بررسی وصل نشده و برای کاهش نویز به قفس فاراده ( farady cage ) یا زمین وصل می‌شود.

نحوه اتصال سیم‌ها در سیستم‌های دو الکترودی

در این سیستم ها، الکترود WE،WE2 و S به نمونه تحت بررسی و الکترود های CE و RE به الکترود دیگر وصل می‌شوند.

نحوه اتصال سیم‌ها در سیستم‌های سه الکترودی

در این سیستم‌ها، الکترود WE،WE2 و S به نمونه تحت بررسی و الکترود CE به الکترود کمکی و الکترود RE به الکترود مرجع وصل می‌شوند.

نحوه اتصال سیم‌ها در سیستم‌های چهار الکترودی

در این سیستم‌ها معمولا از دو الکترود مرجع استفاده می‌شود. الکترود WE1 و WE2 به نمونه تحت بررسی، CE به الکترود کمکی، RE به الکترود مرجع نزدیک به الکترود کمکی و S به الکترود مرجع نزدیک به نمونه وصل می‌شود.

نحوه اتصال سیم‌ها برای آزمون نویز الکتروشیمیایی

در این آزمون، الکترود WE،WE2 و S به نمونه تحت بررسی (الکترود کار 1)، RE به الکترود مرجع و GND به الکترود کاری دوم وصل می‌شوند.

 


1399-10-07 11:00
بازدید : 215