اندازه گیری گلیسیریزیک اسید به روش HPLC

عنوان : اندازه گیری گلیسیریزیک اسید

خلاصه : گلیسیریزیک اسید یا گلیسیریزین از ترکیبات اصلی گیاه شیرین بیان است. تاثیر این ترکیب بر درمان برخی بیماری ها نظیر زخم معده ، هپاتیت ، سرطان معده و ... مورد بررسی است. گلیسیریزیک اسید با شیرینی 30 تا 50 برابر ساکارز به عنوان طعم دهنده کاربردهایی نیز در صنایع غذایی و دخانیات دارد.

نمونه : استاندارد 250 ppm گلیسیریزیک اسید

حجم تزریق : 20ul

دستگاه : HPLC DanChrom Model :A2

ستون جداسازی : Reprospher C18 250 x 4.6 mm

فاز متحرک : استونیتریل 60% / بافر 40%    ترکیب بافر : آب /استیک اسید ( 15/1 )

میزان جریان ( flow rate ) : 0.6ml/min

آشکارساز : UV

طول موج مورد استفاده : 254nm

 


1399-02-14 16:10
بازدید : 695

مقالات مرتبط

اندازه گیری محتوای آب در محلول شیشه پاک کن 
اندازه گیری محتوای آب در دانلوین ( فینگولیمود ) 
اندازه گیری محتوای آب در تولوئن به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در نالتروکسان به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در پلی اتیلن گلایکول به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در پتاسیم کلراید به روش کارل فیشر 
تعیین مدارمعادل برای نتایج حاصل از آزمون‌های امپدانس الکتروشیمی 
اندازه گیری زیرالنون Zearalenone به روش HPLC 
آنالیز محلول استاندارد نورتریپتیلین - آمی تریپتیلین به روش HPLC 
کالیبراسیون یا تعیین عدد تیتر در دستگاه های کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در ضد یخ 
اندازه گیری محتوای آب در روغن هیدرولیک 
اندازه گیری محتوای آب در نفت خام 
گزارش یک آزمون عملی با راداستات 10 و RDE-3 : تعیین MPY در آزمایشگاه شرکت رسوب گیری 
آنالیز Mott-Schottky با بکارگیری نرم افزار راداستات 1A 
نحوه ساخت الکترود مرجع Ag-AgCl 
راهنمای عمومی استفاده از نرم‌افزارClarity جهت کاربری دستگاه DanChrom HPLC ساخت شرکت کیان شار دانش 
رفع نویز ( noise ) در سیستم های الکتروشیمی 
تست شارژ و دشارژ باتری های روی - آهن 
کارآیی راداستات 10 در آزمون سلول های خورشیدی 
اندازه گیری محتوای آب در اتانول به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در بوتیل استات - متیل استات به روش کارل فیشر 
بررسی رفتار امپدانس الکتروشیمیایی محلول استاندارد آهن 
بررسی رفتار ولت‌متری سیکلی محلول استاندارد آهن 
اندازه گیری محتوای آب در مارگارین به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در پی پریدین به روش کارل فیشر 
Dan chrom HPLC : بی تاثیر از هرگونه تحریم !