تعیین مدارمعادل برای نتایج حاصل از آزمون‌های امپدانس الکتروشیمی

تعیین مدارمعادل برای نتایج حاصل از آزمون‌های امپدانس الکتروشیمی

تعیین مدار معادل برای نتایج حاصل از آزمون های امپدانس الکتروشیمی

نکته کاربردی شماره EC-6

خلاصه :

بطور کلی، سیستم‌های الکتروشیمیایی را می‌توان به صورت مجموعه‌ای از مقاومت‌ها (Resistors)، خازن‌ها (Capacitors)، سلف‌ها (Inductors)، عنصرهای فاز ثابت (Constant Phase Elements) و... در نظر گرفت که بسته به نوع سیستم، تعداد، نوع و نحوه‌ی قرارگیری این عناصر در سیستم شبیه‌سازی متفاوت خواهد بود. بنابراین پس از انجام تست‌های امپدانس الکتروشیمیایی، به منظور استخراج مقادیر عددی عناصر مذکور، باید از مدار معادل (Equivalent Circuit) بهره جست. نرم‌افزار‌های مستقل متفاوتی همانند Zview و EIS Analyser امکان تعریف مدار معادل و سپس شبیه‌سازی نمودارهای حاصله از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی بر اساس مدار معادل تعریف شده را به کاربران می‌دهند.

شرکت کیانشار دانش به دلیل ضرورت حضور یک نرم‌افزار با قابلیت تعیین مدار معادل و شبیه‌سازی، در نسخه‌ی نرم‌افزاری جدید خود که به PGIsoft+ موسوم است، این قابلیت را به نرم‌افزار اضافه نموده تا نیاز کاربران را از خرید و استفاده از نرم‌افزارهای مازاد مرتفع کند. در نرم‌افزار PGIsoft+، پس از انجام آزمون‌ امپدانس الکتروشیمیایی، با انتخاب گزینه‌ی "Equivalent Circuit" از قسمت "Analysis" در صفحه "Result Graph"، می‌توان به این بخش دسترسی پیدا نمود.

پس از ورود به صفحه‌ی موسوم به Equivalent Circuit Evaluator، در قسمت تعریف مدار معادل می‌توان با استفاده از المان‌های الکتریکی، مدار معادل متناسب با نتیجه‌ی آزمون اپدانس الکتروشیمی را تعریف نمود. پس از انتخاب مدار معادل، با انتخاب گزینه‌ی "Accept" در جدول پایین صفحه تمامی مقادیر معین شده در مدار معادل لیست می‌شوند. سپس در قسمت راست صفحه با انتخاب گزینه‌ی "Simulate" و سپس "Fit" مقدار هر المان و میزان خطای شبیه‌سازی محاسبه می‌گردند.

در مواردی که خطای شبیه‌سازی و میزان عدم تطبیق منحنی شبیه‌سازی شده با منحنی حاصل از تست امپدانس الکتروشیمی زیاد شود، می‌توان بصورت دستی مقادیر را اعمال نمود. بدین منظور در جدول پارامترها می‌توان با اعمال تیک متناظر با پارامتر دلخواه در ستون "Fixed"، مقدار آن پارامتر را وارد و مجدد گزینه "Fit" را فعال نمود. در این شرایط، میزان خطای عدم تطابق پارامتر مذکور صفر گردیده و مابقی پارامترها بر اساس پارامتر تعیین شده توسط کاربر محاسبه می‌گردند.

در پایان شبیه‌سازی، در صورت نیاز می‌توان تمامی داده‌های حاصل از شبیه‌سازی را ذخیره نمود.


1398-11-28 11:51
بازدید : 921