اندازه گیری زیرالنون Zearalenone به روش HPLC

عنوان : اندازه گیری زیرالنون Zearalenone به روش HPLC

خلاصه : زیرالنون ZEA یک مایکوتوکسین نامحلول در آب و پایدار در برابر حرارت است که توسط قارچ فوزاریوم گونه گرامیناریوم تولید می شود. ساختار شیمیایی زیرالنون شبیه به هورمون استروژن است و با ورود به بدن ، ضمن اختلال در سیستم هورمونی موجب بروز علائم هورمون استروژن می شود. به همین علت به آن هورمون استروژن کاذب می گویند.

نمونه : محلول استاندارد 1ppm زیرالنون

دستگاه HPLC DanChrom Model : A2

ستون جداسازی : Reprospher C8 250 x 4.6 mm

فاز متحرک : 56% آب / 34% متانول / 10% استونیتریل

میزان جریان ( flow rate ) : 1.5ml/min

آشکارساز : UV

طول موج مورد استفاده : 275nm

 


1398-10-07 12:04
بازدید : 680

مقالات مرتبط

اندازه گیری محتوای آب در تولوئن به روش کارل فیشر 
اندازه گیری گلیسیریزیک اسید به روش HPLC 
اندازه گیری محتوای آب در نالتروکسان به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در پلی اتیلن گلایکول به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در پتاسیم کلراید به روش کارل فیشر 
تعیین مدارمعادل برای نتایج حاصل از آزمون‌های امپدانس الکتروشیمی 
آنالیز محلول استاندارد نورتریپتیلین - آمی تریپتیلین به روش HPLC 
کالیبراسیون یا تعیین عدد تیتر در دستگاه های کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در ضد یخ 
اندازه گیری محتوای آب در روغن هیدرولیک 
اندازه گیری محتوای آب در نفت خام 
گزارش یک آزمون عملی با راداستات 10 و RDE-3 : تعیین MPY در آزمایشگاه شرکت رسوب گیری 
آنالیز Mott-Schottky با بکارگیری نرم افزار راداستات 1A 
نحوه ساخت الکترود مرجع Ag-AgCl 
راهنمای عمومی استفاده از نرم‌افزارClarity جهت کاربری دستگاه DanChrom HPLC ساخت شرکت کیان شار دانش 
رفع نویز ( noise ) در سیستم های الکتروشیمی 
تست شارژ و دشارژ باتری های روی - آهن 
کارآیی راداستات 10 در آزمون سلول های خورشیدی 
اندازه گیری محتوای آب در اتانول به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در بوتیل استات - متیل استات به روش کارل فیشر 
بررسی رفتار امپدانس الکتروشیمیایی محلول استاندارد آهن 
بررسی رفتار ولت‌متری سیکلی محلول استاندارد آهن 
اندازه گیری محتوای آب در مارگارین به روش کارل فیشر 
اندازه گیری محتوای آب در پی پریدین به روش کارل فیشر 
Dan chrom HPLC : بی تاثیر از هرگونه تحریم !